General Conference Kiswahili

General Conference
Kwanzia kushoto Vagris Umba, Bertin Kyungu and Adolphe Kitenge, wajumbe wa Nord Katanga, wanasikiricha kwa ibada ya asubuhi katika Mukutano ya 2016 ya Kanisa ya Methodiste mu Portland Convention Center. Photo ya Kathleen Barry, UMNS

Mukutano ya mwaka ya 2016 ina icha: Nini wajumbe wari amua

Conference Generale ya 2016 iriyenda mpembeni ya kujamiiana binadamu na iriangariya mambo mingi ya mafaa ya kwatchana.
General Conference
Mutchungaji John Auta wa Mkutano ya Nigeria Central anasema katika Conference General ya 2016 dju ya kuongeza mala moya baaskofu bawiri mu Afrika. Bajumbe bari itchika kuongeza baaskofu tano, lakini si mpaka baada 2020. Photo ya Maile Bradfield, UMNS

Baaskofu bengine mu Afrika, lakini itakua mpaka mu 2020

Wajumbe ku Conference General ya mwaka ya 2016 beniye tchakuwa ku tshunga mi mpango mizuri iyo bebewa.
General Conference
General Conference 2016 logo: Therefore Go

Palmer: Tumaniya ahadi ya Mungu na wende mbele

Askofu Palmer aribakumbusha biyumbe yote kama muntu wote ku Conference General ya mwaka ya 2016 eko mutoto wa Mungu.
General Conference
Peter Cibuabua wa Mukutano ya Congo Centrale (kushoto) na Chelsea Spyres wa Mukutano ya Peninsula-Delaware (wapiri kutoka kushoto) bana furahii na basemaji bengine ku mwisho ya hotuba ya bidjana ku Mukutano ya 2016 ya Kanisa ya Methodiste mu Portland, OR.

Batumadji wiri ba Mapendo ya Mungu barileta hotuba ya bidjana

Basemaji ina penda kwambia bajumbe na kanisa namuna ile bijana beko na tumika.

Sign up for our newsletter!

UMNEWS-SUBSCRIPTION
Loading

United Methodist Communications is an agency of The United Methodist Church

©2023 United Methodist Communications. All Rights Reserved