Mukutano ya mwaka ya 2016 ina icha: Nini wajumbe wari amua

Translate Page
Conference Generale ya 2016 iriyenda mpembeni ya kujamiiana binadamu na iriangariya mambo mingi ya mafaa ya kwatchana.

Mukutano ya 2016 iripitisha mala ya mbiri kuzungumuza Sheria ya mi Mpango kuliko kusumburiya mambo ya kujamiiana binadamu. Karibu na mashiku tatu mu kuongeya namuna ya ku tengeneza sheria, kisheria mwili kia Kanisa ya Methodiste irisemeya dju ya mambo ya matata kabisa — kujamiiana — iriyituma kwa bafundi na ika endela na mambo ingine.

Katika ma siku ya kwanziya 10 kufika 20 ya mweji ya Mei ku mukutano mu Portland, wajumbe wari itchika kuongeza bajeti, wari furahiwa kazi ma kanisa inafwania na wari tchakula kwandika kitabu kia sasa kia mimbo.

Wajumbe wari sema "apana" juu ya 44

Ma siku tatu ya kwanza irionesha vile ina kuya nguvu ku fwata vile ma sharia ina mpangana wakati wajumbe wari ongeya dju ya Rule 44, mapendekezo ya kundji ya utambuzi mchakato inasemeya mambo ya nguvu kufwatana na sharia sawa jinsia. Wari sema apana kwa iyo.

Tume ya Mukutano iripendekeza Utawala 44 kwa ombi ya Conference Generale ya mwaka ya 2012 iyo iri tafuta mufano ingine ku Utawala ya Robert (Robert's Rules of Order) dju ya mambo fulani.

Baaskofu wana shimama juu ya kuongeya ujinsia

Mangaribi ya 18 Mei, wajumbe wari tchakula mapendekezo ya Baraza ya Baaskofu kuchelewesha mazungumuzo ushoga katika iyi mukutano ya wa kisheria mwili ya kanisa na kwatchiya tume moya ifunde ma kanuni ya kanisa.

"Tuna itchika kazi yetu saa viongozi ya kiroho na kuongoza Kanisa ya Methodist mu 'saa ya mayombi' — kurudi nyuma kutoka majaribio ya kisheria na kutafuta mapendzi ya Mungu kwa ajili ya baada," rais wa Baraza ya Baaskofu, Askofu bruce Ough mu kutangaza mapendekezo.

Tangazo irikuya baada ya habari pa ma reseaux sociaux ya kwamba baaskofu warikuwa nakutana na wachungaji na wajumbe ya ma kundji ya maalum maslahi dju ya kupata namuna ya kuongeya.

Wajumbe wa ma ngambo yote mbiri weko na ma roho ya kutchangana. Pendekezo ya Baaskofu irishusha mwili, atakama wengine wari katala,lakini awakukate mukutano.

Waaskofu wari sema wata wezi kuyita Conference Generale ya sasa mu mwaka ya 2018 aho 2019 dju ya kuongeya ile mambo, Ough arisema. Maswali dju ya beyi ya ile conference iri lamusha wantu ile manganribi ya 19 Mei katika mukutano.  

Budget iritshakuriwa na ma ongezeko kiloko.    

Wajumbe ku Conference General mu siku ya 20 Mei waritchakula bajeti ya kanisa mujima ya  milioni $604 dju ya miaka 2017-2020, muongezeko kiloko kupita milioni $603.1 iritchakuriyaka ku Mukutano ya mwaka ya 2012.

Iyi budget inapita milioni $599 wali lomba wajumbe ku conference ya 2016 wa itchike, kama irifanika, iritafuta kwa bajeti ya chini kabisa mu miaka 16 ya kanisa ya Methodiste.

Mauaji ya Sand Creek wariikumbuka, wanaria

Mambo ya sheria wari yeka mpembeni pale wajumbe warikumbuka mauaji ya kihistoria mu Kanisa ya Methodiste. Wasemaji wale ipo wa histroria na watoto ya ba Cheyenne na ba Indiens Arapaho wari semeya Mauaji ya Sand Creek mu 1864.

Askofu Elaine J.W. Stanovsky wa Mountain Sky aridiyunga na wale watoto katika mipango ya ile saa, namuna ingine ya Kanisa ya Methodiste ya kusemeya mauaji ya Sand Creek."Tuko hapa dju ya kuchikiya na kusema ukweli," Stanovsky ari ambiya wajumbe.

"Tuna fungula sasa mukono yetu ya burafiki ku Kanisa ya Methodiste," William Walks Along Cheyenne wa mu Nord arisema, mutoto wa wale wari kimbiya mauaji. "Tuna kuya na uaminifu, heshima na utukufu ya kila moya."

Masemeyo ya Baraza la mahakama   

Baraza la mahakama ya Kanisa ya Methodiste irisema kweka "Comite ya Strategie na Ongezeko" na feza milioni $20 ile itatoka mu ma caisse ya ma kanisa ahifwate sheria.

Kweka adhabu ya lazima wakati ya "azimio" paa viongozi ya kanisa wale wari kosa ayifwatane na sharia, court ya Kanisa ya Methodist irisema. Azimio "inawezi kuya namuna ya ku ntegeneza ma kosa," lakini kutchakuwa "adhabu paka moya dju ya azimio ayi fwate sheria dju ina kataria muongozi kesi na rufaa," Baraza irisema.

Katika tawala ya 9 Mei, Baraza la Mahakama iritangaza asema Plan UMC Revise, mupango moya ku tengeneza muundo ya Kanisa ya Methodiste, "iko na vintu viko na fwata sheria na bingine abi fwate sheria."

Kusifiwa

Wakati kanisa mujima inapatana kila miaka innee, Conference General inekalaka paka na kuabudu kwa feti na kusifiwa. Ufunguzi ya ibada irianza na ma ngoma ya wale kutoka Pacific Nord-Ouest na makelele ya ma "alleluias" mu ma lugha mingi.

Kanisa yote irikwa na mahubiri ya Baaskofu, na mada irikwa kuya unyenyekevu, saidiya wengine na kuwa kanisa Kristu anataka tukuye.

Presentation, Maadhimisho

Mukutano ya 2016 irifurhayiwa vintu binene. Sawa miaka 60 ya Kanisa ya Methodiste kwa na viongozi wanamuke, miaka 200 ya kifo ya Francis Asbury, miaka 250 ya kanisa ya John Street mu New York City, miaka 30 ya Disciple Bible study, na ya kuya, miaka 25 ya Africa Univesity na siku mujima ya wa Mama ya Kanisa ya Methodiste, itakuya na miaka 150.

Asubuyi ya 18 Mei irikwa siku ya Imagine No Malaria ilioanza mwaka ya 2008. 12-minutes ya celebration irianza na "Able," mwimbo irifanywa dju ya Imagine no Malaria sawa zawadi ku Kanisa ya Methodiste mu dunia. Jeremy Rosado, wa pamoya na wengine wa 12 katika "American Idol," ari himbiya watu kupita 100 wale wari kuya pale.

Wamethodisti wana anza uhusiano pamoya na Morovian Church na Uniting Church ya mu Suede kama wao alama ya Jour Ecumenique mu siku ya Mei 17. Kanisa ya Methodist iritchika "umoja mujima" na ma provinces ya Nord na Sud ya Morovian Church mu Amerique du Nord  kwamba inatambua wapo ya kila mmoja na moyo shahidi na dhamira kazi pamoja.

Mambo ya Conference Centrale

Africa itapata baaskofu tano lakini si napaka mu mwaka ya 2020. Siku ya 16 Mei, wajumbe wari wina juhudi ya kuongeza baaskofu mbiri mala moya mu Nigeria na mu Zimbabwe.

Badala yake, wari fwata mapendekezo ya Comite ya Kudumu ya Mambo ya Conference Central kwa kuongeza baaskofu tano baada ya mukutano ya 2020.

Wajumbe wari itchika kufungula muda mupya mu Rwanda na Asie du Sud/Mongolie.

Wakati ya mashauri ya budget, wajumbe wali tchakula kuongeza $5 milioni dju ya kufika ku $10 milioni, dju ya Fonds ya Education Theologique ya Conference Centrale, ille ina sayidiya masomo ya Kanisa ya Methodist, wachungaji na wachungaji-katika-mafunzo mu Afrika, Asia na Bulaya.

Iyi djo mala ya kwanza, muntu anatoka indje ya Etats-Unis amechakuliwa rais wa Baraza la Mahakama. N. Oswald Tweh Sr., mujumbe wa kutoka Liberia, atasababisha mahakama ya kanisa kwa 2016-2020.

Vile Africa University ina tshofa ku miaka 25, wajumbe wari beba sas kidogo dju ya ku semeya kintu moya." iyi universite iko ya maafa dju masomo ya kabayila na ujumla inazarisha kintu kizuri kina badirisha kila kitu," Munashe Furusa Makamu wa chansela. Arisema. "Weye na Kanisa ya Methodiste muri djibu mwito ya kusahidiya kupitia iyi huduma ya kubadilisha."

Uamuzi ya Haraka

Uamuzi ya kutocha kanisa mu Coalition Religieuse ya Choix Reproductif (Muungano Kidini ya Kutchakuwa Uzazi) iritchakuliwa, vile na kutosha ma lugha yote ya iyi Muungano mu Kitabu kia Maazimio.

Uamuzi moya iriletewa mu siku ya Mei 20 ku Conference General, iyo inatafuta makazi haramu mu mukini ya Israel irishindwa 559-167.

Lakini wajumbe wali tchakuwa uamuzi moya ina angariya kijiji ya mu Palestina, Wadi Foquin. Wajumbe wali katala kuongeza feza kutoka ku mafuta dju ya Bodi ya Pensheni na Afya Faida ya Kanisa ya Methodiste.

Saa munene ya kukabula itajulikana kama UMCOR Juma. Sadaka ya ile Juma, iyo pitika kila mwaka Juma inne ya Kwaresima, ita sayidiya UMCOR. Ma Juma mbiri ya sasa, Wizara Juma ya wa Mama na Watolewa katika Mission Uelewa ya Juma — yote mbiri pashipo sadaka-iripitiswa vile vile.

19 Mei, Kanisa ya Methodiste irituma wamisionari kutoka ma inchi 11,kutumika mu mikini 16. Liturujia ya kuwaagiza ilikuwa ya kwanza katika mukutano ya General Conference.   

Washemasi wana kuya sasa na mufano ya kuleta sakramenti pachipo mambo mingi. Uamuzi moya iribebewa dju ya kusayidiya washemasi kulomba Askofu mala moya. Zamani pasteur wa kanisa aho msimamizi wa wilaya alikuwa na lombeya shemasi.

Katika siku ya 12 Mei, kumbele ya viongozi wote, Askofu, yeye kutoka Dakotas-Minnesota, Bruce R. Ough aritchakuliwa saa rais wa Baraza la Baaskofu. Askofu Warner H. Brown Jr., anayemaliza muda yake saa Rais wa Baraza la Baaskofu "arimupatiya gavel" kwa Ough.

Ombi iri witwa lazima ya sheria inayopendekezwa kupelekwa ku Mukutano iripitishwa na 406 kwa 361. Dua yote itatumiwa ku Mukutano "itapata kura ya kamati ya sheria" na dua yote kupitishwa na kamati ya sheria "itapata kura kikao pale wote wana kuya pamoya katika Mukutano ya ile mwaka."   

*Habari iyihi iritafsiriwa kwa Dan Kalau, yeye ana ikala katika Tyler, Texas.


Like what you're reading? Support the ministry of UM News! Your support ensures the latest denominational news, dynamic stories and informative articles will continue to connect our global community. Make a tax-deductible donation at ResourceUMC.org/GiveUMCom.

Sign up for our newsletter!

UMNEWS-SUBSCRIPTION
General Conference
Musicians lead singing on May 12 during morning worship at the United Methodist General Conference in Portland, Ore. Photo by Paul Jeffrey, UMNS.

GC2016 wrap-up: Farewell, Portland. Thanks for the doughnuts.

General Conference 2016 skirted division over human sexuality and focused on a wide range of matters.
General Conference
The Rev. Susan Henry-Crowe of the United Methodist Board of Church and Society addresses the 2016 United Methodist General Conference May 16 in Portland, Ore. Crowe helped present the report on the denomination's Four Areas of Focus for ministry. Photo by Mike DuBose, UMNS

Legislation promotes expanded health care for Native Americans, other minorities

Legislation adopted by the United Methodist General Conference could support efforts to improve health care for Native Americans.
General Conference
General Conference 2016 Logo

Bid to divest from settlements fails

Israel-related amendment on socially responsibility investing fails, but General Conference supports advocacy letter for Palestinian village.