Sala, karatasi ya taa katika mkesha ya hali ya hewa

Translate Page
Katika muunganisho, Wamethodisti wanakabiliwa na mabadiliko ya hewa na wengine wa ita Mkutano ya 2016 kutenda.

Mu Pacific Sud (Kusini ya Pasifiki) ma inchi saa Tonga, watoto beko bakwanza kuona athari ya ongezeko ya joto mu dunia vile banaritayaricha dju ya siku moya kutoka ma nyumba yao.

"Bengine katika aba batoto batakwa ba mwisho kukomea pa iyi ma visiwa,"Mutchungaji Ikani Fakasiieiki, mzee mu Kanisa ya Methodiste mu Tonga anayefundisha masomo ya dini katika Universite ya Washington Est mu Etats-Unis.

Hiyo irikuwa sauti ya chini ya feti iyopitika 12 Mei mkesha ya hali ya hewa ku Oregon Convention Center outdoor plaza wakati ya Mkutano ya ya 2016.

Tukio ya usiku, iyo letewa kwa Conference Pacific ya Nord-Ouest pamoya na ma kanisa ingine, irileta taa karatasi ya kupambwa inawaka moto na LED, miziki na misemo ya wajumbe ya Kanisa ya Methodiste kutokea ma fazi yote ya dunia

Wanandoa kutoka Kanisa ya Methodiste ya Seattle, Andrew na Mary Stanton-Nurse, warilamukia watu saa wanaingizana mu plaza. Kanisa iko na " bustani ya mvula" na iko kanisa ya kijani, ndjina iriletewa kwa Wizara ya Dunia (Ministere ya Dunia) kidini ya mazingira uwakili ambayo inakwa na ofisi katika Trinity.

Laura Baumgartner, stagiaire wa seminari ya Kanisa ya Methodiste na Ministere ya Dunia aritoka Universite ya Seattle, arisema kundji ina lomba watu "wapate sauti yaho na wa shimame dju ya viumbe."

Kaji ya mingi ya mu Pacific Nord-Ouest ina kuya pebeni ya ma ports na ujichiwo ya mafuta. Wachungaji methodistes ya ku Tacoma, Washington, arisema, bari kwa ba kwanza kuongoza watu katika miendo dju ya kusema apana ku kampuni ya methanol kule. Ma plans yote ya kuenga irishimama.

Uwazi katika kanisa

Pale arianza kusayidiya kupokea wale wari kuya ku ajili ya mkesha, Askofu Grant Hagiya wa conference ya Greater Northwest arisema matendo ya mabadilisho ya tabia iko na onekana katika Kanisa ya Methodiste mujima.

Pale ana ikala, mu Alaska iko na onekana sana. "Mu baridi, turi anzaka kona ma glace minene pa mayi," arisema. "Sasa yote ishakupoteya."

Ngambo igine ya dunia, mu Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo, mvula kidoko ahio komesha bia kuotesha. "Tunapashi ku mu lomba Mungu apatiye watu mapendo, mapendo ya asili." Claudine Blessing Kasongo arisema, yeye ari tafsiri Kifransa wakati ya mkesha. Bantu banakata mitchi mu inchi yangu, lakini aba pande ingine."

Matatizo mu Philippines

Muchungaji Jeanelle Ablola, muongozi wa conference ya Californie-Nevada dju ya kazi mu Philippines, arisema Philippines iko "katika ma inchi tatu hali ya hewa iko na pika" na ariongeza kama ma kampuni minene na basoda, pamoya na basoda ya Etats-Unis beko pale, mbote bana aribisha.

Wakati barimadji mu Philippines, wa Lumads, wari tembeya mu siku yaa 1 Avril dju ya kuonesha vile mabadiliko ya tabia iko naleta njaala, wa polisi wari washimamisha na barimaji ba wiri ba wariuliwa.

"Sisi barimadji tuko ba kwanza kushikiya mabadiliko ya tabia, na ba kwanza tena kulomba haki ya hali ya hewa," Bai Norma Capuyan arisema, muongozi ya barimadji mu Mindanao.

Mambo kubwa sasa mu Philippines ni ma pempo ya mvula ya nguvu sasa ile ina ongezeka wakati temperature ya mayi inapanda iyo tokeya ku joto duniani, April Mercado arisema, kiongozi kia programme special ya communications mu Kanisa ya Methodiste.

Wa Mama Methodiste bacha kubeba mitendo dju ya kuchimamiya mabadiliko ya hewa, Muchungaji Kathleen Stone, mutendaji wa ba Maman Methodiste. Ari ongoza wote kutumika na kwenda ku Mission U iyo fundisha ma badiricho ya hewa wa Mama Methodiste wari leta katika ma conferences iyi mwaka.

Muchungaji  Susan Henry-Crowe, mutendaji wa United Methodist Board of Church and Society, anapenda kuona "matendo pamoya na bale beko na teswa kila chiku dju ya mabadiliko ya hali ya hewa" mu kanisa mujima.   

"Kanisa yetu isha sema wazi kupitia kitabu kia ma kanuni na kitabu kia Maazimio, na mina lomba na mina amini kama Conference General ita itshika iyi muito ya maafa na kazi takatifu," ariiambia Mukutano.

Pale tukio ina endelea, ma tube solaire mu ma lampi ya rangi irianza kwangala. Badaa tukio ma lampi iri sendewa ku Philippines na mu Congo na wale wari potesha mali yabo mu moto ya mu Washington.

"Iyi ma lampi iritokeya karibu na mbari," Mutchungaji Jenny Phillips, kiongozi wa environmental stewardship na advocacy ku conference ya Pacific Nord-Ouest.naye kuleta watu pamoya dju ya iyi mukutano.

"Iyi ma lampi na kuya na ma lombi ya Wamethodisti yote kutoka dunia. Iyi ni ma sala ya mabadiliko ya tabia mu ma inchi yao, na ni ma sala ya viumbe bia Mungu."


Like what you're reading? Support the ministry of UM News! Your support ensures the latest denominational news, dynamic stories and informative articles will continue to connect our global community. Make a tax-deductible donation at ResourceUMC.org/GiveUMCom.

Sign up for our newsletter!

UMNEWS-SUBSCRIPTION
General Conference
Musicians lead singing on May 12 during morning worship at the United Methodist General Conference in Portland, Ore. Photo by Paul Jeffrey, UMNS.

GC2016 wrap-up: Farewell, Portland. Thanks for the doughnuts.

General Conference 2016 skirted division over human sexuality and focused on a wide range of matters.
General Conference
The Rev. Susan Henry-Crowe of the United Methodist Board of Church and Society addresses the 2016 United Methodist General Conference May 16 in Portland, Ore. Crowe helped present the report on the denomination's Four Areas of Focus for ministry. Photo by Mike DuBose, UMNS

Legislation promotes expanded health care for Native Americans, other minorities

Legislation adopted by the United Methodist General Conference could support efforts to improve health care for Native Americans.
General Conference
General Conference 2016 Logo

Bid to divest from settlements fails

Israel-related amendment on socially responsibility investing fails, but General Conference supports advocacy letter for Palestinian village.